Secvenţe

Descriere

Film compus din 3 episoade independente: "Telefonul", "Prospecţie" şi "Patru palme", având ca liant echipa de filmare şi implicit atmosfera şi problemele specifice muncii depuse de aceasta la relizarea unui film.
Pe platou şi în afara lui, viaţa membrilor echipei de filmare se confruntă cu cea a personajelor, apărând uneori similitudini, alteori discrepanţe. Singurătatea tânărului din primul scheci se regăseşte în singurătatea regizorului. Drama conjugală a directorului de restaurant, din cel de-al doilea scheci, stârneşte în rândul echipei o compasiune amuzată şi evident condescendentă. Iar, în final, înfruntarea dintre doi figuranţi foşti adversari într-un moment istoric revoltat capătă o neaşteptată încărcătură tragică.

"Ni se întâmplă să ne oprim la aparenţe, ocolind adevărul realităţii şi adevărul creaţiei, care ele însele sunt atât de relative. E ceea ce am încercat să spun în "Secvenţe"(Alexandru Tatos)

"Secvenţele lui Tatos (trei la număr), se constituie într-o specie rară de cineast român dornic de adevăr. El ţine să demonstreze că sursele de inspiraţie ale artistului plutesc în aer şi că adevărul e mereu dincolo de aparenţe; regizorul care filmează drama singurătăţii e şi el un osândit la solitudine, responsabilul cherchelit al Bufetului e un personaj tragic, figuranţii obscuri de pe platou ascund drame mai vibrante decât banalităţile filmate despre oameni, " . – Tudor Caranfil – 2002 (Dicţionar de filme româneşti).


Filmul nu este o partajare video, descărcare video sau un site torrent, însă filmul este de obicei o previzualizare a filmelor, nu a întregului film!