Întunecare

Descriere

Adaptare după romanul omonim de Cezar Petrescu.
La câţiva ani după cel de-al doilea război mondial, un bărbat, marcat de experienţa frontului şi de faptul că nu-şi mai regăseşte locul în viaţa normală, se sinucide. În ultimele clipe, prin minte i se perindă întreaga existenţă într-o învălmăşeală de amintiri (iubiri, prietenii, promisiuni, trădări, laşităţi, etc.). Acest puzzle reconstituie destinul tragic al eroului caracterizat printr-un caracter slab şi dezorientat, prin dorinţa de a parveni, şi printr-o imposibilitate de a depăşi zona vorbelor meşteşugite dar fără acoperire practică.
Alexandru Tatos aduce pe ecran o viziune proprie despre experienţa primului război mondial, prin trăirile dramatice ale personajului Comşa. Regizorul subliniază ideea greşită proferată de Comşa, care vede în război un mijloc de recuperare morală a lumii. Preluând obsesia fundamentală a operei popularului prozator, cineastul dezvoltă cinematografic ideea destinului individual şi colectiv acţionând ca o fatalitate asupra societăţii româneşti la început de veac. Rezultatul : o remarcabilă frescă al cărei relief este dat prin drama protagonistului, prototip al "învinsului ".


Filmul nu este o partajare video, descărcare video sau un site torrent, însă filmul este de obicei o previzualizare a filmelor, nu a întregului film!