De sub mantaua lui Aitmatov

De sub mantaua lui Aitmatov – Scurtă istorie a filmului kirghiz 2.

În anii ‘60 s-au creat premisele tehnice ale producţiei cinematografice kirghize. Sub influenţa regizorilor ruşi ai noului val, treptat a apărut pe scenă o generaţie de creatori de filme din rândul diferitelor etnii. La început, şi ei au dus mai departe linia realistă a curentului principal din cinematografia rusă, apoi treptat au găsit inspiraţie în folclorul naţional propriu. Schimbarea totală de stil a cineaştilor kirghizi este unică, dar tendinţa se observă şi în cazul republicilor învecinate.

Călăreţii lui Manas

Călăreţii lui Manas – Scurtă istorie a filmului kirghiz 1.

Pe lângă kazahii din stepă, turkmenii deşertului, tadjicii şi uzbecii cu oraşele lor străvechi, cultura kirghizilor nomazi se aseamănă cu cea a popoarelor amintite cam pe atât pe cât diferă. Micile alianţe ale diferitelor triburi au fost organizate ca stat socialist centralizat în timpul Uniunii Sovietice. În cadrul acestui „salt istoric” a trebuit să se creeze literatura, gramatica, artele plastice, teatrul, muzica sub formă instituţionalizată, şi, desigur, arta cinematografică.

„Mi se spune Domnul Tibbs!”

„Mi se spune Domnul Tibbs!” – Norman Jewinson: In the Heat of the Night / În arşiţa nopţii, 1967

Semnificaţia peliculei În arşiţa nopţii (In the Heat of the Night, r. Norman Jewison, 1967), care a primit în 1967 premiul pentru cel mai bun film al anului şi alte patru premii Oscar, poate fi înţeleasă numai prin luarea în considerare a valorii sale de documentar al perioadei istorice în care a luat fiinţă. Nu este cert faptul că acest film captivant ar fi primit numeroasele premii şi în cazul în care ar fi respectat cu stricteţe limitele genului.

Război şi căutarea drumului. Destrămarea Iugoslaviei în oglinda filmelor

Război şi căutarea drumului. Destrămarea Iugoslaviei în oglinda filmelor – Istoria filmului iugoslav 4.

După reuşitele internaţionale înregistrate în anii 1980, după destrămarea republicii federative, filmul iugoslav îşi sfârşeşte existenţa. În timpul războiului civil al anilor ‘90 şi industria de progil, la rândul său, se fragmentează între statele membre. Studiourile naţionale de film ale ţărilor astfel născute, create cu un succes mai mare sau mai mic, se confruntă până în zilele noastre cu lipsa resurselor.

Epoca de aur. Evoluţia istorică a filmului iugoslav între anii 1961 şi 1972

Epoca de aur. Evoluţia istorică a filmului iugoslav între anii 1961 şi 1972 – Istoria filmului iugoslav 2.

În această perioadă, federaţia statală iugoslavă şi producţia de filme trece printr-un proces de descentralizare marcant. Scăderea influenţei cultural-politice a favorizat căutările unor mijloace de exprimare artistice mai libere ale producătorilor de filme, care abandonând istorisirile didactice, îmbrăţişează experimentarea stilului şi a expresivităţii.

Introducere

Introducere – Istoria filmului iugoslav 1.

Chiar şi pentru cei care sunt familiarizaţi în domeniul culturii filmului slav, este foarte greu să disocieze fostul corpus iugoslav de filme în funcţie de necesităţile naţional-cinematografice ale statelor ulterior formate. După destrămarea Iugoslaviei, activitatea studiourilor naţionale nou create este cât se poate de elocventă.

Scene decorative

Scene decorative – Chipul vedetei

Chipul vedetei în prim-plan: suprafaţă, mască alcătuită din farduri, lumini şi umbre – totuşi, imaginea reprodusă tehnic nu reduce, ci creează aura personalităţii.

Filme de pe ţărm

Filme de pe ţărm – Istoria filmului portughez 1.

În anii ‘70 Portugalia e năpădită de inovaţiile tehnice – în primul rând camerele de 16 mm, care pot să înregistreze imagine şi sunet în acelaşi timp. Aceste camere revoluţionează atât tehnologia, cât şi limbajul filmului, deoarece facilitează şi mobilizează turnajele şi scad costurile de producţie.